Основи теорії мовної комунікації
Скачать 42.06 Kb.
НазваниеОснови теорії мовної комунікації
Дата конвертации02.03.2013
Размер42.06 Kb.
ТипДокументы
Основи теорії мовної комунікації

(французька мова)

Мета та завдання навчальної дисципліниКурс входить до циклу фундаментальних дисциплін з іноземної філології, читається після курсу основ мовознавства, є його логічним продовженням.


Мета курсу:

Формування у студентів системи сучасних прагмалінгвістичних знань про структуру, закономірності та найважливіші аспекти мовної (в тому числі міжкультурної) комунікації, умінь використовувати набуті знання у практиці іншомовного спілкування , перекладу і у науковому аналізі мовленнєвої взаємодії.

Завдання :

 • ознайомити студентів з загальними поняттями теорії комунікації, її місцем в системі інших гуманітарних наук ( психології, соціології, лінгвістики), предметом дослідження яких є відповідні аспекти комунікації;

 • зусередити увагу на комунікативній ситуації, принципах прагматики, мовленнєвого акту, перформативного висловлювання та його ілокутивної функції;

 • повідомити про невербальні засоби і компоненти комунікації, про комунікативні хиби та невдачі, а також мовленнєвий етикет.


В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: основні визначення поняття «комунікація», її моделі, компоненти і види; роль ситуації/контексту в процесі комунікації; теорію мовленнєвих актів і поняття ілокуції; принципи і закономірності діалогічної взаємодії; лінгво-стилістичний аспект побудови повідомлень; наративний і аргументативний дискурси; невербальні засоби комунікації, регістр як категорію міжособистісного спілкування.

вміти: використовувати набуті знання у практиці іншомовного спілкування , перекладу і у науковому аналізі мовленнєвої взаємодії.


Програма навчальної дисципліниТема 1. Структура теорії мовної комунікації та її понятійний апарат. (La structure et les principaux concepts de la théorie de la communication langagière).


Тема 2. Одиниці мовленнєвої комунікації.(Les unités de la communication verbale).


Тема 3. Принципи і закономірності діалогічної взаємодії. (Les principles et les régularités de l’interaction dialogique).


Тема 4. Універсальні і етноспецифічні аспекти мовного спілкування та бар'єри міжкультурної комунікації. (Les aspects universels et ethnospécifiques de la communication verbale, les barrières de la communication interculturelle).


Тема 5. Перлокутивний і ілокутивний аспекти мовної комунікації. (Les aspects perlocutionnaire et illocutionnaire de la communication langagière).


Тема 6. Комунікативні хиби та невдачі. (Les pathologies, les défauts et les échecs de la communication verbale).


Тема 7. Мовне спілкування у європейській культурі.La communication verbale dans le concept de la culture européenne).


Тема 8. Продукування і сприйняття мовлення у спілкуванні.(La production et la compréhension du discours dans le processus de la communication).


Самостійна робота
з/п

Назва теми

1

Когнітивний, прагматичний і лінгвістичний аспекти комунікації

2

Сфери комунікації та її мета

3

Основні принципи комунікації

4

Основні компоненти комунікативного акту

5

Повідомлення: вербальні і невербальні компоненти

6

Принципи побудови висловлювання: лінгво-стилістичний аспект

7

Прагматика і теорія мовленнєвих актів

8

Наративний і аргументативний дискурси

9

Невербальні засоби комунікації

10

Міжособистісне спілкування

11

Теорії міжособистісної комунікації

12

Міжкультурна комунікація

13

Культура у контексті міжкультурної комунікації

14

Культурні універсалії і культурна специфіка

15

Комунікативні невдачі

16

Мовленнєвий етикет


Методичне забезпечення


 1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. Київ. Видавничий центр «Академія»., 2009.

 2. Формановская Н.И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический подход.- М., рус. яз. ,2002.


Рекомендована література

Базова 1. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. Учебник. М. ИНФРА-М, 2003.

 2. Дж.Л.Остин. Слово как действие.// Новое в зарубежной лингвистике. Выпуск ХVII. Теория речевых актов.М. :Прогресс, 1986., с. 22-130.

 3. Дж.Р.Серль. Классификация иллокутивных актов. .// Новое в зарубежной лингвистике. Выпуск ХVII. Теория речевых актов.М. :Прогресс, 1986., с. 170-194.

 4. Формановская Н.И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический подход.- М., рус. яз. ,2002.

 5. Armengaud F. La pragmatique. P. PUF., 1993.

 6. Austin J.L. Quand dire, c’est faire. P., Editions du Seuil, 2001.Допоміжна

 1. Конецкая В.П. Социология коммуникации. М., 1997.

 2. Почепцов Г. Г.  Теория коммуникации. М., 2001. С. 38-127.

 3. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. Учеб.пособие –М. :Слово, 2000.

 4. Bateson G., Ruesch J.Communication et société. (Préface de Paul Watzlawick), 2006.

 5. Besson R. Guide pratique de la communication écrite. P., Editions Casteilla, 1987.

 6. Benveniste E. Problèmes de linguistique générale. P.1966.

 7. Jakobson R. Essai de linguistique générale. P.1963.

 8. Kerbrat-Orecchioni C. L’énonciation. De la subjectivité dans le langage. P. 1999.

 9. Meyer B. Maîtriser l’argumentation.Armand Colin, P., 1996.14. Інформаційні ресурси


 1. http://pagesperso-orange.fr/

 2. http://psychcom.free.fr/

 3. olivier.hammam.free.fr/

 4. www.cterrier.com/cours/communication

 5. www.dep.dauphine.fr/

 6. www.semionet.fr/ressourcesДобавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Основи теорії мовної комунікації iconУчебное пособие габідулліна А. Р., Андрієнко Т. П., Кузена Н. В. Основи теорії мовної комунікації: навчальний посібник. Донецьк, видавниче підприємство кп "Регіон", 2000, -196 с. Іsвn 966-7696-12-х
Утверждено на заседании кафедры русского языка и языкознания ггпиия. Протокол №1 от 26. 08. 99

Основи теорії мовної комунікації iconТест и до курсу “ділова українська мова”
Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, закріплених у процесі суспільної комунікації – це

Основи теорії мовної комунікації iconНауково-практичної конференції «Основи теорії бойового досвіду слав’янських народів» м. Запоріжжя 2009
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Основи теорії бойового досвіду слав’янських народів», м. Запоріжжя. 9 жовтня...

Основи теорії мовної комунікації iconРобоча навчальна програма
Теорія масової комунікації”, „Теорія І практика журналістики”, «Міжнародна комунікація» та ін., адже крім друкованих та аудівізуальних...

Основи теорії мовної комунікації iconСписок використаних джерел Александров М. Осетинский узел //Литературная газета 2004
Буткевич В. Г. Міжнародне право: Основи теорії: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Либідь, 2002. –С. 69

Основи теорії мовної комунікації iconРедакційна колегія
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Основи теорії військової справи та бойових мистецтв”, м. Запоріжжя, 20 квітня...

Основи теорії мовної комунікації iconГеоргія Касьянова «Теорії нації та націоналізму»
Срср від західних досліджень у розумінні того, що таке нація І націоналізм. Вона може бути корисною не тільки науковцям, яких тема...

Основи теорії мовної комунікації iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
...

Основи теорії мовної комунікації iconПлан проведення занять у головному тренінговому центрі для бібліотекарів
Основи комп’ютерної грамотності. Основи роботи в Інтернеті для бібліотечних працівників

Основи теорії мовної комунікації iconЛеонов В. П. Атлас науки
Філинюк М. А. Основи негатроніки: Монографія. Т теоретичні І фізичні основи негатроніки. Вінниця: універсум-вінниця, 2006. 456 с

Разместите кнопку на своём сайте:
www.dop.uchebalegko.ruБаза данных защищена авторским правом ©www.dop.uchebalegko.ru 2013
обратиться к администрации
www.dop.uchebalegko.ru
Главная страница