Системи протипожежного захисту
НазваниеСистеми протипожежного захисту
страница2/22
Дата конвертации29.01.2013
Размер3.2 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту

Инженерное оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты


Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і спорудДБН В.2.5-…-20…

На заміну


ДБН В.2.5-13-98*


1 Сфера застосування

1.1 Вимоги цих будівельних норм поширюються на проектування, монтування, уведення до експлуатування і технічне обслуговування систем протипожежного захисту (далі – СПЗ), а саме:

- автоматичних систем пожежогасіння (далі - АСПГ);

- систем пожежної сигналізації (далі - СПС);

- систем оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей (далі - СО);

- систем димо- та тепловидалення та підпору повітря (далі – СДТ);

- систем централізованого пожежного спостерігання (далі - СПТС);

- диспетчиризації СПЗ.

Зазначені вище СПЗ призначені для протипожежного захисту будинків, споруд, приміщень та устаткування різного призначення (далі – об’єкти) під час нового будівництва, розширення, реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту та експлуатування цих об’єктів.

1.2 Вимоги цих будівельних норм є обов’язковими для фізичних та юридичних осіб, незалежно від їхніх форм власності та належності, які здійснюють будівельну діяльність на території України.

1.3 Ці будівельні норми встановлюють класифікацію систем протипожежного захисту, а також загальні вимоги щодо цих систем.

1.4 Ці будівельні норми застосовуються разом з іншими чинними нормативними документами (далі – НД), що встановлюють вимоги до автоматичних систем протипожежного захисту, затверджених або погоджених головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної регіональної політики у сфері будівництва, архітектури та містобудування і урядовим органом державного нагляду у сфері пожежної безпеки. Вимоги пожежної безпеки, викладені в інших НД, не повинні знижувати вимог цих будівельних норм.

1.5 Ці будівельні норми не поширюються на проектування та монтування автоматичних систем пожежогасіння і пожежної сигналізації для:

- будинків і споруд, що проектуються за спеціальними нормами;

- технологічних установок, розташованих поза будинками;

- складських будинків для зберігання спалимих сипких матеріалів (що зберігаються насипом), аерозольної продукції;

- на проектування та монтування автоматичних систем пожежогасіння призначених для гасіння пожеж класу Д за ГОСТ 27331 (горючі метали, вибухові речовини, джерела іонізуючого випромінювання).

Проектування і монтування вище перелічених автоматичних систем пожежогасіння і систем пожежної сигналізації здійснюється за відомчими НД, або індивідуальними технічними умовами, концепціями.

2 Нормативні посилання

Перелік нормативних документів і нормативно-правових актів, на які є посилання в цих будівельних нормах, подано у додатку А.


3 Терміни та визначення понять

Терміни та визначення позначених ними понять, що вживаються у цих будівельних нормах, подано у додатку Б.

4 Загальні положення

4.1 Необхідність обладнання об’єктів системами протипожежного захисту, або галузь їх застосування визначається відповідно до вимог цих Норм, а також відомчими (галузевими) переліками, нормами та іншими нормативно-правовими актами з питань пожежної безпеки.

4.2 Ці будівельні норми встановлють види об’єктів, які підлягають обов’язковому обладнанню АСПГ та СПС під час їхнього будівництва, розширення, реконструкції, технічного переоснащення, реставрації, капітального ремонту, зміни функціонального призначення та категорій приміщень і будинків за вибухопожежною і пожежною небезпекою за НАПБ Б.03.002.

У випадку неможливості заходами технічного обслуговування та планово попереджувальними ремонтами на діючих об’єктах утримувати функціонування систем протипожежного захисту в проектних межах, що були чинні на час прийняття систем до експлуатування, останні необхідно реконструювати відповідно вимог чинних норм на чаc реконструювання системи.

4.3 Під час визначення об’єктів, які підлягають обладнанню АСПГ та СПС, окрім цих будівельних норм, необхідно керуватися відомчими (галузевими) переліками, будівельними нормами та іншими нормативно-правовими актами.

4.4 Системи протипожежного захисту повинні проектуватися відповідно до вимог цих будівельних норм, НД, на які є посилання у цих будівельних нормах, інших НД, які містять вимоги щодо цих систем. При цьому вимоги пожежної безпеки викладені у інших ДБН, НАПБ, ДСТУ, галузевих (відомчих) нормах, тощо, повинні бути не нижче рівня вимог цих ДБН.

Підставою для проектування СПЗ є завдання на проектування (Додаток Д) видане замовником системи.

4.5 Необхідність обладнання АСПГ та СПС будинків і приміщень, що не вказані в цих будівельних нормах, повинна визначатись на підставі науково-технічного обґрунтування, індивідуальних технічних вимог, концепції протипожежного захисту об’єкта.

4.6 Не підлягають обладнанню системами пожежної сигналізації окреморозташовані застраховані одноповерхові наземні об’єкти торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, площа яких незалежно від їх ступеня вогнестійкості не перевищує 100 м2.

Якщо площа цих об’єктів становить 150 м2 і більше, то сигнал про спрацювання АУПС повинен виводитись на пульт пожежного спостерігання.

4.7 Побудова системи протипожежного захисту її технічні характеристики (наприклад, вид вогнегасної речовини, спосіб гасіння, тип і кількість пожежних сповіщувачів, тощо), визначаються проектною організацією.

У разі відсутності норм для проектування окремих видів систем протипожежного захисту, а також відхилень від обов’язкових положень нормативних документів необхідно виконувати вимоги НАПБ Б.02.014.

4.8 Системи протипожежного захисту повинні працювати цілодобово, крім випадків, обумовлених НД.

4.9 Тривожні сповіщення від приладів приймально-контрольних пожежних автоматичних систем протипожежного захисту будинків та споруд виводяться на пульти пожежного спостерігання із урахуванням вимог 4.6 та таблиці В.1 додатку В цих будівельних норм.

4.10 Управління системами протипожежного захисту слід передбачати з приміщення пожежного поста (диспетчерської або іншого спеціального приміщення з цілодобовим перебуванням чергового персоналу, далі – пожежний пост). Це приміщення повинно бути площею не менше 15 м2 та розміщуватись на першому або цокольному поверхах будинків. Допускається розміщення цього приміщення вище першого поверху, при цьому вихід з такого приміщення повинен бути назовні, на сходову клітку, у вестибюль або коридор, що мають вихід назовні.

У цьому приміщенні повинно бути:

1) температура повітря в межах 18-25 °С;

2) відносна вологість не більше 80 %;

3) природне, штучне робоче і аварійне освітлення безпеки. При робочому освітленні повинна забезпечуватися освітленість приміщення не менше 150 лк для люмінесцентних ламп і не менше 100 лк для ламп розжарювання; при аварійному - не менше 10 % від норм робочого освітлення;

4) автоматичне включення аварійного освітлення.

За відсутності резервування по змінному струму живлення мережі аварійного освітлення повинно передбачатися від акумуляторних батарей;

5) телефонний зв'язок із пожежною охороною об'єкта або пожежною охороною населеного пункту.

4.11 За ступенем забезпечення надійності електропостачання електроприймачі систем протипожежного захисту належить відносити до І категорії згідно з ПУЭ-87, крім випадків, обумовлених НД.

4.12 При проектуванні СПЗ необхідно передбачати обладнання протипожежного призначення, яке має сертифікат відповідності Національної системи сертифікації.

4.13 Пуск системи димо- та тепловидалення, підпору повітря як правило здійснюється від димових пожежних сповіщувачів

4.14 У разі розміщення обладнання СПЗ за підвісною стелею, де немає можливості доступу до пожежних сповіщувачів, або зрошувачів, необхідно передбачати технологічні отвори (люки) для їх обслуговування.

4.15 Для захисту блоку сервера, шаф з електричним та електронним обладнанням, дизель-генераторів тощо, рекомендується використовувати автономні модульні установки локального пожежогасіння.

4.16 Кабелі СПЗ необхідно прокладати у місцях захищених відповідним чином (наприклад: кабельні лотки, короби, шахти, тощо), при цьому кабелі повинні мати достатню механічну міцність чи повинні бути забезпечені додатковим захистом від механічних ушкоджень.

4.17 Кабелі, що повинні функціонувати більше однієї хвилини в умовах пожежі, повинні зберігати працездатність під впливом вогню протягом нормованого проміжку часу, або бути захищені від дії вогню будівельними конструкціями, вогнестійкими матеріалами, тощо, з нормованими показниками вогнестійкості.

4.17.1 Кабелі, які необхідні для роботи оповіщувачів системи оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей СО3, СО4, та СО5, повинні бути захищені від дії вогню за межами зони, що ними обслуговуються, з використанням кабелів або захисних елементів з класом вогнестійкості не менше 30 хв., за винятком випадків указаних у п. 8.6.9.

4.17.2 Кабелі живлення системи пожежної сигналізації та управління іншими протипожежними та інженерними системами, які будуть задіяні при пожежі - повинні мати клас вогнестійкості не менше 30 хв.

4.17.3 Кабелі живлення, управління, що забезпечують функціонування системи пожежогасіння, або прокладені транзитом через приміщення з пожежним навантаженням більше 25 мДж/м2 - повинні мати клас вогнестійкості не менше 30 хв., а для спринклерних та дренчерних систем пожежогасіння не менше 60 хв.

4.17.4 Кабелі живлення, управління, що забезпечують функціонування пожежних ліфтів - повинні мати клас вогнестійкості не менше 90 хв.

4.17.5 Кабелі живлення, управління, що забезпечують функціонування системи димо- та тепловидалення - повинні мати клас вогнестійкості не менше 30 хв.

5 Склад систем протипожежного захисту

5.1 Системи протипожежного захисту поділяються на:

а) системи пожежної сигналізації;

б) автоматичні системи пожежогасіння;

в) системи оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей;

г)  системи димо та тепловидалення, підпору повітря;

д) системи централізованого пожежного спостерігання

е) системи диспетчиризації СПЗ.

Також до СПЗ належать

ж) пожежні ліфти;

и) протипожежні клапани;

к) протипожежні двері, ворота та завіси (екрани) тощо.

5.2 До систем та устаткування, що не входять до складу систем протипожежного захисту, але пов’язані із забезпеченням безпеки людей на об’єкті при виникненні пожежі та інших надзвичайних ситуацій, відносяться:

а) ліфти, ескалатори, травілатори, що повинні працювати в режимі «пожежа»;

б) системи вентиляції та кондиціювання, що відключаються у разі пожежі;

в) машини, механізми, устатковання, технологічне обладнання тощо, що мають припиняти роботу або змінювати алгоритм роботи в разі пожежі;

г) турнікети, двері оснащені системою контролю доступу, які мають потребують необхідного розблокування в разі пожежі.

Та інші системи, що можуть бути задіяні при пожежі та евакуюванні людей.

6 Системи пожежної сигналізації

6.1 Галузь застосування

Системи пожежної сигналізації призначені для раннього виявлення пожежі та подавання сигналу тривоги для вживання необхідних заходів (наприклад: евакуювання людей, виклик пожежно-рятувальних підрозділів, запуск систем димо- та тепловидалення, підпору повітря, пожежогасіння, здійснення управління протипожежними клапанами, протипожежними дверима, воротами та завісами (екранами), відключенням або блокуванням (розблокуванням) інших інженерних систем та устатковання при сигналі «пожежа», тощо).

6.2 Загальні вимоги

6.2.1 Системи пожежної сигналізації повинні :

а) виявляти ознаки пожежі на ранній стадії;

б) передавати тривожні сповіщення до пристроїв передавання пожежної тривоги та попередження про несправність;

в) формувати сигнали управління для систем протипоженого захисту та іншого інженерного обладнання, що задіяне при пожежі;

г) сигналізувати про виявлену несправність, яка може негативно впливати на нормальну роботу СПС.

6.2.2 При побудові, проектуванні, монтуванні, уведенні до експлуатування, і технічному обслуговуванні систем пожежної сигналізації необхідно керуватися вимогами ДСТУ-Н CEN/TS 54-14 та цих будівельних норм

6.2.3 Системи пожежної сигналізації не повинні:

а) підпадати під несприятливий вплив інших систем, незалежно від того, з’єднані вони з ними чи ні;

б) виходити з ладу (частково або повністю) через вплив на них вогню або явища, для виявлення якого вони призначені, до того як вогонь чи це явище було виявлено.

в) реагувати на інші явища не пов’язані з виявленням пожежі.

6.2.4 Компоненти систем пожежної сигналізації повинні відповідати вимогам серії стандартів ДСТУ-Н CЕN/ТS 54-14.

6.2.5 Під час проектування СПС, з компонентів різних виробників, необхідно враховувати сумісність роботи всіх компонентів як визначається в ДСТУ pr EN54-13.

6.2.6 При виборі пожежних сповіщувачів необхідно керуватися вимогами ДСТУ-Н CEN/TS 54-14 та цих будівельних норм:

а) вибір типу димового сповіщувача рекомендується проводити згідно з його чутливістю до різного типу димів;

б) пожежні сповіщувачі полум’я слід використовувати, якщо в зоні контролювання при виникненні пожежі на її початковій стадії можливе виникнення відкритого полум’я або перегрітої поверхні (як правило, більше 600ºС). Сповіщувачі полум’я можуть застосовуватися у контрольованих зонах перегрітих, але не випромінюючих світла предметів, наприклад у камерах сушіння;

в) теплові пожежні сповіщувачі слід використовувати, якщо в зоні контролювання в разі виникнення пожежі на її початковій стадії передбачається тепловиділення та застосування других типів сповіщувачів недоцільно по причині наявності факторів, що приводять до їх хибних спрацювань;

г) при застосуванні теплових пожежних сповіщувачів необхідно здійснювати їх вибір враховуючи класи сповіщувачів зі значеннями їх нормальної температури використовування, максимальної температури використовування; мінімальної та максимальної статичної температури спрацювань згідно з вимогами ДСТУ EN – 54-5;

д) якщо в контрольованій зоні невідома домінуюча ознака виявлення пожежі на начальній її стадії, то в цьому разі рекомендується застосовувати комбінацію пожежних сповіщувачів, які реагують на різні ознаки пожежі або комбіновані пожежні сповіщувачі;

е) димові пожежні сповіщувачі, які мають у своїй конструкції звуковий оповіщувач, допускається застосовувати в разі коли виконуються одночасно такі вимоги - основною ознакою виникнення пожежі на початковій її стадії є дим, і контрольовані приміщення використовуються для короткострокового проживання (перебування) людей (готелі, лікарні, гуртожитки тощо).

Наявність таких пожежних сповіщувачів не виключає обладнання цих об’єктів мовленєвою системою оповіщування про пожежу згідно з вимогами розділу 8.

6.2.7 Пожежні сповіщувачі повинні використовуватися згідно з вимогами експлуатувальних документів та з урахуванням середовища контрольованих приміщень.

6.2.8 В одному приміщенні можливо встановлювати один пожежний сповіщувач.

6.2.9 У разі ширини контрольованого приміщення до 3 м (з висотою до 7,5м) відстань між димовим пожежними сповіщувачами дозволяється збільшувати до 15 м, при цьому відстань від першого і останнього сповіщувача до стіни не повинна бути більше 7,5 м.

При розміщенні пожежних сповіщувачів під фальшпідлогою, за підвісною стелею та в інших просторах заввишки менше 1,70 м відстань між сповіщувачами допускається збільшувати в 1,5 раза від нормативної.

6.2.10 Аспіраційні димові пожежні сповіщувачі високої та підвищенної чутливості рекомендується застосовувати для контролю великої відкритої поверхні та приміщень з висотою більше ніж 8 м - атріуми, виробничі цехи, складські приміщення, торгівельні зали, пасажирські термінали, спортивні зали і стадіони, цирки, зали музеїв, картинних галерей і т.д., а також для контролю приміщень з великою концентрацією електронно-комп’ютерної техніки (серверні, АТС, центри обробки даних, тощо).

6.2.11 При проектуванні контролю приміщень пожежними сповіщувачами їх рекомендується розташовувати за схемами трикутного(рисунок 6.1) або квадратного розміщення(рисунок 6.2)


Рисунок 6.1 - Схема трикутного розміщення сповіщувачів.


а - відстань між сповіщувачами;

б - відстань від стіни до сповіщувача

Рисунок 6.2 - Схема квадратного розміщення сповіщувачів

Максимальна відстань між тепловими пожежними сповіщувачами, сповіщувачами і стіною, визначаються за таблицею 6.1, але не повинні перевищувати значень, вказаних у технічній документації на сповіщувачі.

Таблиця 6.1

Висота

приміщення, що захищається, м

Схема квадратного розміщення сповіщувачів

Схема трикутного розміщення сповіщувачів

Максимальна відстань, м

Максимальна відстань, м
між

сповіщувачами

а (м)

від сповіщувача до стіни

б (м)

між

сповіщувачами

а (м)

від сповіщувача до стіни

б (м)

До 8,0

7,0

3,5

8,6

2,5

Понад 8,0 до 11,0

Дивись примітку 2

Дивись примітку 2

Дивись примітку 2

Дивись примітку 2
Примітка:

1.

Відстані а і б - за рисунками 6.1 та 6.2;
2.

Зазвичай за цих висот не застосовують , проте в окремих випадках використовування допускають.

Максимальна відстань між димовими пожежними сповіщувачами, сповіщувачем і стіною визначаються за таблицею 6.2, але не повинні перевищувати значень, вказаних у технічній документації на сповіщувачі.

Таблиця 6.2


Висота

приміщення, що захищається, м

Схема квадратного розміщення сповіщувачів

Схема трикутного розміщення сповіщувачів

Максимальна відстань, м

Максимальна відстань, м
між

сповіщувачами

а (м)

від сповіщувача до стіни

б (м)

між

сповіщувачами

а (м)

від сповіщувача до стіни

б (м)

До 11,0

10,5

5,3

13

3,75

Понад 11,0 до 25,0

Дивись примітку 2

Дивись примітку 2

Дивись примітку 2

Дивись примітку 2
Примітка:

1 відстані а і б - за рисунками 6.1 та 6.2;
2 зазвичай за цих висот не застосовують , проте в окремих випадках використовування допускають.


6.2.12 Необхідно додатково встановлювати точкові пожежні сповіщувачі під технологічними площадками, платформами, коробами, що мають суцільну конструкцію в залежності від значень довжини l, ширини b та площі F, що перевищує вказані в таблиці 6.3 значення з урахуванням висоти розміщення пожежних сповіщувачів h .

Таблиця 6.3

F ПлощадкиТип автоматичного пожежного сповіщувача

Висота

h

Довжина

l

Ширина

b

Площа

F


Тепловий сповіщувач ДСТУ EN 54-5


до 7,5 мвід 2 м


від 2 м


від 9 мДимовий сповіщувач ДСТУ EN 54-7


до 6 мвід 2 м


від 2 м


від 16 м


від 6 до 12 м


від 7,5 м


від 7,5 м


від 71,5 м


6.2.13 При розміщенні пожежних сповіщувачів під фальш підлогою, за підвісною стелею чи в інших недоступних для огляду місцях повинна бути передбачена можливість визначення місця знаходження пожежного сповіщувача за допомогою виносного пристроя світлової індикації. При цьому конструкція фальшпідлоги, або підвісної стелі повинна забезпечувати доступ до пожежних сповіщувачів для їх технічного обслуговування.

Примітка:

Для захисту приміщень з наявністю підвісних стель висотою до 0,9 м включно можуть бути застосовані двоточкові пожежні сповіщувачі.


6.2.14 Точкові пожежні сповіщувачі належить встановлювати під покриттям (перекриттям).

У місцях, де є загроза механічного ушкодження пожежного сповіщувача повинна бути передбачена захисна конструкція, яка не порушує його працездатність та ефективність виявлення пожежі.

Пожежні сповіщувачі та шлейфи СПС, які змонтовані на висоті менше ніж 2,2 м від підлоги обов’язково захищаються від механічних ушкоджень.

6.2.15 Аспіраційні димові пожежні сповіщувачі слід встановлювати з максимальною висотою повітрозабірних труб в залежності від класу чутливості:

- клас С (стандартна) –до 8 м включно;

- клас В (підвищена) –до 15 м включно;

- клас А (висока) –вище 15 м.

При цьому, загальна площа, яка контролюється одним аспіраційним димовим пожежним сповіщувачем, не повинна перевищувати більше ніж одну димову зону за СНиП 2.04.05.

6.2.16 Передавач та приймач променевого димового сповіщувача повинні встановлюватись на стінах, перегородках, колонах та інших конструкціях, які гарантують їх нерухоме кріплення. Їх монтування слід здійснювати згідно з технічними вимогами виробника.

6.2.17 Передавач та приймач променевого димового сповіщувача слід розміщувати таким чином, щоб в зоні виявляння пожежним сповіщувачем при його експлуатуванні не знаходилися сторонні об’єкти.

Оптична вісь променевого димового сповіщувача не повинна знаходитись ближче ніж 0,5 м до стін, перегородок, конструкцій обладнання або інших матеріалів.

Максимальна відстань між передавачем та приймачем променевого димового сповіщувача повинна бути не більше ніж 100 м.

6.2.18 Максимальна відстань між паралельними оптичними осями лінійних пожежних сповіщувачів, оптичною віссю і стіною визначається за таблицею 6.4, але не повинна перевищувати значень, вказаних в технічній документації на ці сповіщувачі.

У приміщеннях заввишки більше 11м променеві сповіщувачі встановлюються в два яруси. Розміщення ярусів визначається за таблицею 6.4, при цьому перший ярус слід передбачати на відстані 1,5-2м від верхнього рівня пожежного навантаження, але не менше ніж 4м від рівня підлоги, встановлення додаткового ярусу сповіщувачів слід передбачати на відмітці не більше ніж 0,8 м від рівня перекриття.

Таблиця 6.4

Висота приміщення, що захищається,

м

Висота встановлення сповіщувача,

м

Ярус

Максимальна відстань у плані,

м

між сповіщувачами

від сповіщувача до стіни

До 11,0

не більше 0,6м від рівня перекриття (покриття)
9,0

4,5

Понад 11,0

не більше 0,8м від рівня перекриття (покриття)

ІІ

9,0

4,5

не менше ніж 1,5-2м від рівня пожежного навантаження, але не менше ніж 4м від рівня підлоги

І

9,0

4,5


6.2.19 Максимальна відстань між лінійними тепловими пожежними сповіщувачами, сповіщувачами і стіною визначається за таблицею 6.5, але не повинна перевищувати значень, вказаних у технічній документації на ці сповіщувачі.

Таблиця 6.5

Висота встановлення сповіщувача, м

Максимальна відстань, м

між сповіщувачами

від сповіщувача до стіни

До 8

7,0

3,5

Понад 8

Дивись примітку

Дивись примітку
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Похожие:

Системи протипожежного захисту iconДокументів з питань цивільного захисту, обов’язкових для розроблення та використання органами виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях
План виконання основних заходів галузі (регіону, міста, району) у сфері цивільного захисту на 201 рік

Системи протипожежного захисту iconМіністерство освіти І науки україни
«Інформаційні системи І технології на підприємстві» (для студентів 4 курсу спеціальності 050100 «Економіка І підприємництво»), «Інформаційні...

Системи протипожежного захисту iconПрограма розвитку системи освіти Богуславського району на 2008-2012 роки
Необхідність удосконалення регіональної системи освіти, вироблення нової освітньої та наукової стратегії із врахуванням перспектив...

Системи протипожежного захисту iconДля студент I в факультету економіки та підприємництва денної форми навчання спеціальність 050100 – “ Економічна кібернетика ”
Соціально-економічні системи різних типів (підприємство, фінансово-кредитні установи, галузі економіки, органи державного управління,...

Системи протипожежного захисту iconДо захисту

Системи протипожежного захисту icon«Проектування мікропроцесорної системи» є складовою частиною дисципліни «Мікропроцесорні системи» І передбачає систематизацію І закріплення теоретичних знань, необхідних для вирішення конструкторських задач
«мпс», мпс призначена для навчання студентів спеціальності 05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем І мереж» принципам побудови,...

Системи протипожежного захисту iconВсе у Всесвіті має початок І кінець. Тож І життя людини не може бути вічним. Але пам’ятаючи закон, згідно з яким “щось не виникає з нічого І щось не
Згідно з космічним принципом “тривалість існування системи відповідає тривалості виконання задачі системи” життя в людському образі...

Системи протипожежного захисту iconДо захисту
Організація І методика обліку та внутрішньогосподарського контролю розрахунків з оплати праці

Системи протипожежного захисту iconТаблиця врахування небезпек щодо обґрунтування використання засобів індивідуального захисту

Системи протипожежного захисту iconДо захисту
Дипломна робота містить – 126 сторінок, 24 таблиць, 6 рисунків, список літератури з 71 найменувань, 7додатків

Разместите кнопку на своём сайте:
www.dop.uchebalegko.ruБаза данных защищена авторским правом ©www.dop.uchebalegko.ru 2013
обратиться к администрации
www.dop.uchebalegko.ru
Главная страница